Lilis växtträdgård


Lilis växtträdgård

Lilis växtträdgård är ett minnesmärke över förintelsens offer, skapat av den polske konstnären, skulptören och konstnären Jerzy Grotowski. Det ligger på en ö i floden Donau, mitt emot Budapests Vigadó-byggnad och mitt i staden.

Trädgården består av två stora betongpelare och två mindre versioner av pelarna arrangerade i form av Davidsstjärnan (Grodno-stjärnan). Detta är kärnan i en design där den centrala kolumnen symboliserar Förintelsens eviga låga och de mindre förintelsens offer. Runt denna stjärna finns en cirkel av sex mindre kolumner av olika former som symboliserar de sex kontinenterna. Andra symboler som finns är solen och månen, färgerna på de polska och ungerska flaggorna och Israels svartvita flagga.

Historia

1990 var Donau kraftigt förorenad, och stränderna var ett ödsligt stadslandskap av övergivna fabriker, soptippar och industriförorter. Trädgårdens ö är den enda relativt gröna platsen i staden, och 1991 valdes platsen till att vara högkvarter för det nyskapade World Center for Contemporary Art (WKM). 1993, på initiativ av Józef Stankiewicz och Jerzy Grotowski, skapade ett team av konstnärer trädgården som för första gången använde bilden av stjärnan som en symbol för Förintelsen.

Arbetet var en konstnärlig utmaning då det, för att undvika att göra ett minnesmärke för förintelsen, fanns många olika sätt att representera förintelsen. Den skapades i ett stort tomt utrymme och därför var det en utmaning att designa en trädgård som kunde ta emot fler människor, samtidigt som projektets originalitet och komplexitet bibehölls. Grotowski ville undvika att använda ordet "Förintelsen". Samtidigt blev mittpelaren en väldigt enkel idé, men kraftfull – en symbol för Förintelsens offer och vad trädgården representerar för de överlevande.

Verket innehåller en mängd olika skulpturer och symboler: kolumnerna från det ursprungliga Holocaust Memorial Museum i Prag, ett minnesmärke från Förintelsen, ett litet minnesmärke från Förintelsen, en vägg av ord, en musikinstallation med Förintelsetema, ett minnesmärke med en lista över namnen av förintelsens offer, ett område för intervjuer med förintelsens överlevande, en teater med förintelsetema, en minnesutställning och en minnesträdgård som är öppen för allmänheten. Verket är tänkt att vara en pilgrimsfärd för de överlevande från Förintelsen som bor i de närliggande städerna och byarna, en plats för allmänheten att komma och minnas vad som hände under andra världskriget. Det finns inga monument eller specifika minnesmärken, bara det enkla faktum att minnas tragedin. Detta minnesmärke representerar också början på skapandet av det nya Warszawa, eftersom museet nu är beläget i centrum av staden. Verket utvecklades i samarbete med det polska kulturministeriet, Israel Museum i Jerusalem, Wiesenthal Center och många andra internationella institutioner. Den har fått några av de högsta designpriserna som delas ut i Polen och i Europa.

År 2006 avtäcktes ett stort nytt minnesmärke över förintelsens offer i Wroclaw, Polens sjunde största stad. Det ligger på museet för vetenskapshistoria, som upptar ett helt stadskvarter och inkluderar en liten kopia av Warszawas getto. Även om det är större än Warszawas minnesmärke och beläget i ett annat land, är det tänkt att symbolisera en länk mellan de polska och judiska samhällena, som var och en förlorade 6 miljoner människor under andra världskriget, medan Warszawas getto förlorade majoriteten av sina 400 000 invånare .

Förintelsemuseet i Prag öppnades igen 2004. Det är nu ett av de viktigaste museerna om Förintelsen i Europa. Förutom en permanent utställning och ett stort auditorium för evenemang och möten innehåller museet två nya ytor. Den första är en ny "Hall of the Living and the Dead". Syftet är att bevara minnet av dem som dog i Förintelsen, och den innehåller en installation med föremål som visar vardagen i gettot och dokument från förintelselägret Auschwitz.

Ett minnesmärke för Förintelsen i Rom, Italien, ligger nära Colosseum. Det öppnades 1993. Andra minnesmärken för Förintelsen i världen finns i Warszawa, Israel, Prag och många andra städer och städer i Europa, Nordamerika och Asien. Varje minnesmärke innehåller ett informationscenter, en minnesplats och ett museumsutrymme för permanenta utställningar. De inkluderar utbildning och reflektion om förintelsen, forskning, historia och konstnärliga installationer. Det första Förintelsemuseet i Nordamerika öppnades i New York 1988. Det var en del av Museum of Jewish Heritage-A Living Memorial to the Holocaust.

Vissa minnesmärken är permanenta: vid Yad Vashem (Israel) innehåller de permanenta samlingar som innehåller dokument från arkiv, fotografier, vittnesmål från överlevande från Förintelsen och föremål som illustrerar Förintelsen och dess efterdyningar.

De permanenta utställningarna på United States Holocaust Memorial Museum i Washington, D.C., innehåller en mängd olika dokument, fotografier och andra föremål som dokumenterar förintelsen. Det finns också ett filmmuseum som visar filmer, dokumentärer och dokumentärer om förintelsen. Museet har ett viktigt utbildningscentrum och olika specialutställningar om Förintelsen.

Den permanenta utställningen innehåller mer än tusen föremål, inklusive fotografier, dokument, dokument, artefakter och personliga tillhörigheter från förintelsens offer. Fotografier visar hur människor levde i gettot, lägret och andra koncentrationsläger. Fotografier av offren och annat material visar nazisternas lidande och grymhet. Många av offren hade lite att äta, dricka eller sova, och de hölls under omänskliga levnadsförhållanden.

Utställningarna inkluderar konstföremål, dokument och andra föremål som var en del av offrets liv och död. Museet är ett nationellt minnesmärke över de sex miljoner människor som dog i Förintelsen.

Museets permanenta utställning inkluderar personliga ägodelar från offer som berättar historien om deras lidande. Kläder som bärs av offer medan de är fängslade visas tillsammans med personliga föremål som en dagbok, medicinlåda, en babyhatt och en fickkniv. Föremålen berättar historien om de som dog.

Museets permanenta utställning är organiserad kring de sex miljoner människor som mördades under Förintelsen. Det ligger i Washington, D.C.

Den permanenta utställningen innehåller konstföremål, dokument och andra föremål som berättar historien om Förintelsen.

Utställningarna inkluderar fotografier som visar hur människor levde i gettot, lägret och andra koncentrationsläger. De visar också nazisternas lidande och grymhet.

Det finns konstföremål, dokument och andra föremål som var en del av offrens liv och död. Många av offren hade lite att äta, dricka eller sova, och de hölls under omänskliga levnadsförhållanden.

Utställningarna inkluderar konstföremål, dokument och andra föremål som var en del av offrets liv och död. Museet är ett nationellt minnesmärke över de sex miljoner människor som dog i Förintelsen.

Museets permanenta utställning inkluderar personliga ägodelar från offer som berättar historien om deras lidande. Kläder som bärs av offer medan de är fängslade visas tillsammans med personliga föremål som en dagbok, medicinlåda, en babyhatt och en fickkniv. Föremålen berättar historien om de som dog.

Museets permanenta utställning är organiserad kring de sex miljoner människor som mördades under Förintelsen. Det ligger i Washington, D.C.

Den permanenta utställningen innehåller konstföremål, dokument och andra föremål som berättar historien om Förintelsen.

Utställningarna inkluderar fotografier som visar hur människor levde i gettot, lägret och andra koncentrationsläger. De visar också nazisternas lidande och grymhet.

Det finns föremål


Titta på videon: Cadet Rousselle - Chansons et comptines avec Pinpin et Lili Cadet Rousselle


Tidigare Artikel

Fruktträd Oregon stad

Nästa Artikel

Vivood landskap hotell spanien